• Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975864859
  • Email:
   nguyenhoa120672@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ CM - Khối trưởng MGL
  • Điện thoại:
   0969862962
  • Email:
   maithy1610195@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó khối MGL
  • Điện thoại:
   0988454308
  • Email:
   thuynguyenmnhl@gmail.com
 • Trần Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Khối trưởng MGN -TBTT
  • Điện thoại:
   0983059886
  • Email:
   tranyen8275@gmail.com
 • Nguyễn Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó khối MGN
  • Điện thoại:
   0376602811
  • Email:
   lananhtranphu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Khối trưởng MGB
  • Điện thoại:
   0986674832
  • Email:
   hoavinhtai@gmail.com
 • Trần Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó khối MGB
  • Điện thoại:
   0354344822
  • Email:
   Linhlinh22694@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi - TT tổ nuôi
  • Điện thoại:
   0837799500
 • Phùng Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984705050
  • Email:
   vucung05@gmail.com
 • Nguyễn Hông Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963405491
  • Email:
   hhdd9185@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0355994042
  • Email:
   nguyennam30071966@gmail.com
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 135
Hôm qua : 524
Tháng trước : 7.801