A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân công nhiệm vụ

 

UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG LIỆT

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ- NHÂN SỰ

Năm học 2020 - 2021

  1. Hiệu trưởng nhà trường

 

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hồng Nga

1) Chịu trách nhiệm chung các mặt hoạt động nuôi và dạy, phong trào thi dua , khen thưởng, kỷ luật trong nhà trường

2) Chỉ đạo một số công tác cụ thể sau:

    * Điều hành các hoạt động  chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường

    * Phân công, quản lý, điều hành nhân sự trong nhà trường, đảm bảo các quyền lợi và chế độ của CB-GV-NV nhà trường.

    * Quản lý công tác tuyển sinh và nhận trẻ vào trường.

    * Quản lý soạn thảo, phát hành các chủ chương nghị quyết kế hoạch các hoạt động…vv trong nhà trường

    * Quản lý công tác tổ chức bộ máy quy mô trường lớp.

    * Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường

    * Trưởng ban công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

    * Quản lý hành chính, tài chính,tài sản của trường.

    * Công tác tham mưu phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương...

    * Quản lý công tác kiểm định chất lượng nhà trường

    * Trực tiếp quản lý chỉ đạo khu lớp Linh Đàm

3) Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường . Chỉ đạo các tổ trong nhà trường phối kết hợp trong công việc xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

4) Đề xuất với các cấp lãnh đạo,các lực lượng, ban ngành, đoàn thể nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục của trường.

  

 2.Phó hiệu trưởng :

Phó hiệu trưởng

Phụ trách chuyên môn

Phùng Thị Lan

Phó hiệu trưởng

Phụ trách nuôi dưỡng

Nguyễn Thùy Phương

Phó hiệu trưởng

Phụ trách văn thể mỹ

Trần Thị Minh Nguyệt

1) Cùng hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động của trường.

1) Cùng hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động của trường.

1) Cùng hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động của trường.

2) Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về những công việc cụ thể sau:

* Trực tiếp quản lý chỉ đạo khu lớp Bằng A

2) Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về những công việc cụ thể sau:

* Trực tiếp quản lý chỉ đạo khu lớp Tứ kỳ, Pháp Vân

2) Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về những công việc cụ thể sau:

* Trực tiếp quản lý chỉ đạo khu lớp Bằng B

* Công tác văn thư lưu trữ, hệ thống sổ sách về mảng giáo dục và hồ sơ trường

* Quản lý chỉ đạo mảng nuôi dưỡng, y tế học đường, PCCC

*Quản lý chỉ đạo các hoạt động , phong trào trong nhà trường , hồ sơ công tác thi đua khen thưởng.

* Tổng hợp kiểm định chất lượng hàng năm.

* Hỗ trợ công tác kiểm định, tổng hợp minh chứng  được phân công

* Hỗ trợ công tác kiểm định, tổng hợp minh chứng  được phân công

* Quản lý và chỉ đạo các hoạt động giáo dục

Phụ trách hồ sơ, sổ sách nhà trường.

Phụ trách xây dựng kế hoạch, phiên chế, chương trình thời khóa biểu theo nhiệm vụ năm học, chỉ đạo và theo dõi tổ dạy thực hiện theo đúng kế hoạch năm học, bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên.

Phụ trách hồ sơ chuyên môn của nhà trường. Xây dựng các kế hoạch chuyên đề trong năm học .

*Quản lý chuyên môn khối MG lớn        

* Quản lý tài sản, đề xuất kế hoạch trang bị, thực hiện sửa chữa, mua sắm bảo quản các đồ dùng, trang thiết bị dạy học .

* Quản lý và chỉ đạo các hoạt động nuôi dưỡng

- Xây dng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng

- Quản lý khâu xuất nhập thực phẩm đúng đủ định lượng ATVSTP, vệ sinh nhà bếp.

- Cùng tổ nuôi, kế toán cân đối định lượng khẩu phần ăn, thay đổi thực đơn theo mùa, cải tiến món ăn, theo dõi khẩu vị ăn để giúp trẻ ăn ngon hết xuất

-Theo dõi lên tài chính công khai tại các bếp ăn. lưu nghiệm thức ăn 24h.

*Quản lý chuyên môn khối MG bé

* Quản lý tài sản, đề xuất kế hoạch trang bị, thực hiện sửa chữa, mua sắm bảo quản các đồ dùng phục vụ CSBT

* Quản lý các hoạt động ngoại khóa và kết hợp các hoạt động giáo dục.

Phụ trách sổ sinh hoạt chuyên môn

( Kết hợp cùng HPCM  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao năng lực, chuyên môn, nghệ thuật cho giáo viên )

*Quản lý chuyên môn khối MG nhỡ

* Phụ trách công tác tuyên truyền mảng giáo dục.

* Quản lý tài sản, đề xuất kế hoạch trang bị, thực hiện sửa chữa, mua sắm bảo quản các đồ dùng, trang thiết bị dạy học .

3.Các hoạt động khác

* Phụ trách tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

* Phụ trách chỉ đạo học và xếp loại BDTX

*Tổng hợp biên bản bình bầu nhà trường

*Phụ  trách công tác phổ cập giáo dục

*Phụ trách  các loại báo cáo của nhà trường về công tác chuyên môn

*Chỉ đạo và quản lý tham dự  các hội lễ, hội thi, phong trào

* Phối hợp với BCH công đoàn, chi đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao. Tham dự các phong trào, hội thi do các cấp phát động.

* Thực hiện các công việc đột xuất khi được phân công.

 

 

3.Các hoạt động khác

* Phụ trách tổng hợp đánh giá xếp loại LĐTT cuối năm

*Tổng hợp biên bản tổ văn phòng

* Phụ trách công tác PCCC

* Phụ trách công tác YTHĐ

*Phụ trách  các loại báo cáo của nhà trường về công tác nuôi dưỡng, CSVC.

- Chỉ đạo và quản lý tham dự  các hội lễ, hội thi, phong trào

Đề xuất thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với tổ văn phòng.

* Phối hợp với BCH công đoàn, chi đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao. Tham dự các phong trào, hội thi do các cấp phát động.

* Thực hiện các công việc đột xuất khi được phân công

 

3.Các hoạt động khác

* Phụ trách tổng hợp đánh giá xếp loại CB-CC-VC cuối năm và công tác thi đua khen thưởng của nhà trường.

*Tổng  hợp biên bản tổ chuyên môn.

* Phụ trách cuộc vận động và phong trào trong nhà trường

*Phụ trách tổng hợp đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm.

- Chỉ đạo và quản lý tham dự  các hội lễ, hội thi, phong trào, hoạt động ngoại khóa, năng khiếu của nhà trường.

* Thực hiện báo cáo nộp đúng thời gian các mảng mình phụ trách.

* Phối hợp với BCH công đoàn, chi đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao do các cấp phát động.

* Thực hiện các công việc đột xuất khi được phân công

 

TỔ CHUYÊN MÔN

Tæ HCQT

Tổ trưởng CM: Nguyễn Thị Mai A

Tổ phó CM: Nguyễn Thị Thùy

Tổ phó nuôi dưỡng : Nguyễn Thị Mai B                                                                                    

Tổ trưởng tổ hành chính : Lê Thị Ái Ninh

Tổ phó tổ hành chính : Phùng Nam Sơn 

 

Trưởng khối MG Lớn :Nguyễn Thị Thùy, Trưởng khối MG nhỡ: Nguyễn Lan Anh Trưởng khối MG bé: Nguyễn Thị Hoa B

1)Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về những công việc sau:

* Kết hợp cùng 2 hiệu phó phụ trách công tác hoạt động nuôi dạy trẻ .

- Phối hợp với hiệu phó quản lý và chỉ đạo các hoạt động giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường.

- Chương trình, thời khóa biểu chăm sóc giáo dực trẻ

- Các hội lễ, hội thi phối kết hợp giúp giáo viên về thực hiện nội dung.

- Hoạt động ngoại khóa, năng khiếu

* Phụ trách công tác tuyên truyền mảng giáo dục

* Phối hớp với các chi đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, lễ tân.

* Phụ trách nhóm, tổ học bồi dưỡng thường xuyên

* Xây dng kế hoạch tổ

* Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 1 tháng/2 lần.

* Tham gia kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên  và học sinh

Đề xuất thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

* Phối hợp với BCH công đoàn, chi đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao. Tham dự các phong trào, hội thi do các cấp phát động.

2)Thực hiện các công việc phát sinh đột xuất khi được phân công.

 

1)Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về những công việc sau:

* Phụ trách chỉ đạo công tác quản trị - đời sống như:

+ Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng an toàn cho trẻ và giáo dục thể chất

+ Công tác y tế vệ sinh môi trường và các bếp.

* Phụ trách công tác tuyên truyền mảng chăm sóc trẻ, phòng chống các dịch bệnh, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

* Quản lý mảng tài sản chăm sóc nuôi dưỡng, đề xuất kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa mua sắm trang thiết bị chăm sóc nuôi dưỡng và thiết bị khối văn phòng.

* Phối hợp với BCH công đoàn, chi đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao. Tham dự các phong trào, hội thi do các cấp phát động.

2) Thực hiện các công việc phát sinh đột xuất khi được phân công.

 

* Các trưởng khu: Hà Thị Thu Hiền,  Phùng Hồng Loan, Lê Thị Hoàn , Nguyễn Thị Mai A, Vũ Thị Luyến, Ngô Thị Hồng Mai

        Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng mọi hoạt động trong khu mình, thực hiện tốt kết hoạch năm học theo lịch trình, hưởng ứng các phong trào thi đua, các hội thi do các cấp phát động. Thông báo kịp thời về nhà trường các công tác đột xuất trong khu. Thực hiện tốt các công việc đột xuất khi được phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG LIỆT

PHÂN CÔNG MẠNG LƯỚI GV- NV

Năm học 2020 – 2021

        Căn cứ vào quyết định tạm giao biên chế năm học  2020 – 2021

        Ban giám hiệu trường mầm non Hoàng Liệt phân công mạng lưới GV-  NV năm học 2020 – 2021 như sau :

 

Nội dung

Khu MG Linh Đàm

Khu MG Bằng A

Khu MG Bằng B

Khu MG Tứ Kỳ

Khu MG Pháp Vân

Trưởng khu

Nguyễn Thị Mai A

Vũ Thị Luyến

Ngô Thị Hồng Mai

Lê Thị Hoàn

Hà Thị Thu Hiền

Khối MG LỚN

Lớp A1:

Phùng Ánh Tuyết

Nguyễn Thị Thảo

Lớp A6

Vũ Thị Luyến

Lê Thùy Dương

 

Lớp A7

Ngô Hồng Mai

Nguyễn Thị Phượng

Lớp A9

Lục Tuyết Chinh

Hoàng Hải Yến

 

Lớp A12

Hà Thị Thu Hiền

La Diệu Linh

Lớp A2

Nguyễn Thị Nam

 Nguyễn Thị Thùy

 

Lớp A8

Nguyễn  Như Hoa

Nguyễn Thu Trang

 

Lớp A10

Trần Thị Duyên

Lê Thúy An

 

 

 

Lớp A3:

Nguyễn Thị Mai A

Nguyễn Hồng Hạnh

 

 

        Lớp A11

Lê Quỳnh Hoa

Đỗ Thị Hường

Lớp A4

Lưu Hương Giang

Trần Thùy Ninh

 

 

Lớp A5

Vũ Thị Khanh

Nguyễn Thị Hương

 

Khối MG NHỠ

Lớp B1:

Nguyễn Thu Nga

Nguyễn Thị Ngân

Lớp B4

Ng Thanh Thủy

Nguyễn Thu Vân

Lớp B5

Ng Phương Lan

Nguyễn Thanh Huyền

Lớp B6

Ng Lan Anh

Lưu Thị Cùng

Ng T Thu Nga

Lớp B8

Đỗ Huyền Sim

Bùi Xuân Hương

              Lớp B2

Trần Thị Yến

Trần T Phương Dung

 

Lớp B3

Phùng Thanh Sâm

Hoàng Kim Huệ

 

KHỐI MG BÉ

Lớp C1

Nguyễn Thị Nga

Trần Mỹ Linh

 

 

Lớp C4

Nguyễn Thị Hoa A

Nguyễn Bích Thùy

Lớp C5

Lê Thị Hoàn

Hoàng Thu Thủy

 

 

Lớp C2

Phùng Hồng Loan

  Nguyễn Thu Thanh

 

Lớp C6

Nguyễn Thị Hoa B

Nguyễn Thúy Vân

Lớp C2

Ng Minh Nguyệt

Đỗ Hương Ly

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG  NHÂN VIÊN  CÁC BẾP – BẢO VỆ

NĂM HỌC 2020 – 2021

 

 

Khu Bằng A

Khu Bằng B

Khu Linh Đàm

Khu Tứ Kỳ

Khu Pháp Vân

Nhân viên bếp

 

Nguyễn Thị Kim Thoa

 

Lưu Tường Vy

Vũ Thị Hoa

 

Nguyễn Mạnh Quân

Nguyễn Thị Mai B

Nguyễn Thị Khang

Lê Thị Loan

 

 

Hoàng Thị Vân

Lê Ng Viết Tùng

Phùng Ánh Nguỵệt

Hoàng Thúy Hằng

 

Nguyễn Thị Hảo

 

 

Bảo vệ

Nguyễn Kim Sơn

Bùi Văn Sơn

Nguyễn Xuân Long

 

Tô Đại Thắng

Nguyễn Duy Lượng

 

Phùng Nam Sơn

Nguyễn Viết Tăng

Hoàng Đình Thân

Kế toán : Lê Thị Ái Ninh

Văn thư kiêm thủ quĩ: Lê Thị Phương Hoa

Y tế: Trần Thu Hương.

 

Nơi nhận

- Các tổ CM, HC;

- Website;

Hoàng Liệt,  ngày 25 tháng 8 năm 2020

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Nga

 


Tác giả: Trường MN Hoàng Liệt
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
TỔ GIÁO VỤ MẦM NON