TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG LIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ 06/2022/TT-BGDĐT NGÀY 11/5/2022 VỀ HƯỚNG DẪN TRANG BỊ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG.

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG LIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ 06/2022/TT-BGDĐT NGÀY 11/5/2022 VỀ HƯỚNG DẪN TRANG BỊ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG.

Nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường cũng như phát huy vai trò chủ động của lực lượng ...
Tin tức
TỔ GIÁO VỤ MẦM NON