• Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng khối MGL
  • Điện thoại:
   0969862962
  • Email:
   maithy1610195@gmail.com
 • Trần Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ phó khối MGL
  • Điện thoại:
   0988454308
  • Email:
   thuynguyenmnhl@gmail.com
 • Trần Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng khối MGN
  • Điện thoại:
   0983059886
  • Email:
   tranyen8275@gmail.com
 • Nguyễn Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ phó khối MGN
  • Điện thoại:
   0376602811
  • Email:
   lananhtranphu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng khối MGB
  • Điện thoại:
   0986674832
  • Email:
   hoavinhtai@gmail.com
 • Trần Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ phó khối MGB
  • Điện thoại:
   0354344822
  • Email:
   Linhlinh22694@gmail.com
 • Phùng Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0946358185
  • Email:
   phhongloan81@gmail.com
 • Nguyễn Thu Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Bí thư Chi đoàn
  • Điện thoại:
   0357701399
  • Email:
   melamvu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi - Tổ trưởng TCM nuôi
  • Điện thoại:
   0837799500
 • Hoàng Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên nuôi - Tổ phó TCM nuôi
  • Điện thoại:
   0365458712
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975864859
  • Email:
   nguyenhoa120672@gmail.com
 • Phạm Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976045233
  • Email:
   huyenpham833@gmail.com
Tin tức
TỔ GIÁO VỤ MẦM NON