Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 21
Năm 2021 : 845
 • Nguyễn Thị Hồng Nga
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1) Chịu trách nhiệm chung các mặt hoạt động nuôi và dạy, phong trào thi dua , khen thưởng, kỷ luật trong nhà trường

   2) Chỉ đạo một số công tác cụ thể sau:

       * Điều hành các hoạt động  chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường

       * Phân công, quản lý, điều hành nhân sự trong nhà trường, đảm bảo các quyền lợi và chế độ của CB-GV-NV nhà trường.

       * Quản lý công tác tuyển sinh và nhận trẻ vào trường.

       * Quản lý soạn thảo, phát hành các chủ chương nghị quyết kế hoạch các hoạt động…vv trong nhà trường

       * Quản lý công tác tổ chức bộ máy quy mô trường lớp.

       * Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường

       * Trưởng ban công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

       * Quản lý hành chính, tài chính,tài sản của trường.

       * Công tác tham mưu phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương...

       * Quản lý công tác kiểm định chất lượng nhà trường

       * Trực tiếp quản lý chỉ đạo khu lớp Linh Đàm

   3) Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường . Chỉ đạo các tổ trong nhà trường phối kết hợp trong công việc xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

   4) Đề xuất với các cấp lãnh đạo,các lực lượng, ban ngành, đoàn thể nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục của trường.

 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.